Uppdrag: Välenpark

Stena fastigheter, vad de gör just nu är helt otroligt. första klassens dialog med hyresgäster, utveckling av hela stadsdelar och uppförande av nya hyres- och bostadsrätter över hela Sverige och en spännande innovationsutveckling på det med smarta hem, intelligenta assistenter och mycket mer. Det är nästan svårt att hinna med, men vi är glada att vi har fått vara med på så mycket av det; Humlestaden, Kvillebäcken, Kallebäck, Vega, Askegården, Stortorget Malmö m.fl. eller som här, Välen park.

Stena har tillsammans med Skanska fått i uppdrag att utveckla Välen park utan förutbestämda ramar, att med dialog och samtal med lokala affärer, föreningar och boende komma fram till vad man skulle bygga. Därför ville de ha en anonym hemsida utan starka intryck, färger eller grafik. En sida som kändes spännande men neutral, som förmedlar en spännande horisont och vägen dit. Så vi skapade valenpark.se med fokus på tidslinjen för att förmedla var man befinner sig, vad som händer och hur man tänker utan att diktera vad man vill eller sätta fasta mål. vi valde färger från bolages grafiska profil för att stärka intrycket av vem som är avsändare, men vi valde att jobba med stora fält och tonade fäörger för att inte färga intrycken eller påverka dialogen.